پنج شنبه, 07 دی 1391 02:43

آیا «اعتیاد اینترنتی» در میان جوانان مشهدی غوغا می کند؟ ویژه

نویسنده  
امتیاز دهی به این مطلب
(0 رای )

«بررسی میزان «وابستگی به اینترنت» در جوانان شهر مشهد و پیامدهای آن بر ارتباط با «همسالان»؛ این موضوعی بود که من برای پایان نامه دوره کارشناسی ارشدم در رشته علوم ارتباطات اجتماعی برگزیده بودم و آنرا با راهنمایی و حمایت های دلسوزانه استاد خوبم (خانم دکتر امیرپور) در روزهای پایانی شهریورماه گذشته، با موفقیت نیز دفاع کردم.

در بخشی از این پایان نامه می بایستی با آزمودن فرضیاتم در میان مخاطبان پژوهش (جوانان شهر مشهد) صحت و سقم آنها را محک می زدم. از اینرو با قرار دادن سه پرسشنامه ای که گویه هایشان من را به سمت هدفی که در ذهن داشتم راهبری می کردند، در سایت شخصی ام و دعوت از کاربران مشهدی برای تکمیل آنها (به روش گلوله برفی)، این فرآیند را به جلو بردم.

در این مسیر 400 جوان مشهدی با لطف و منتی که بر من نهادند، بخشی از وقتشان را به حضور در سایت و پاسخگویی به سوالاتم اختصاص دادند که البته من هم این قول را به آنها دادم تا نتیجه تحقیقاتم را با آنها نیز به اشتراک بگذارم.

مطلبی که پیش رویتان است؛ در اجابت آن قول و البته در ادامه پاسخی خصوصی که برای تک تک آن کاربران ارسال کرده ام و نتیجه تست «یانگ» آنها (شناسایی میزان اعتیاد کاربران به اینترنت) را در اختیارشان قرار داده ام، جهت اطلاع این دوستان عزیز و همچنین عموم پژوهشگران و علاقمندان به مباحث رسانه ای، منتشر می گردد. امید که به کار آید و مقبول نظر افتد.


چکیده نتایج این تحقیق:

پایان نامه من با تکیه بر رویکرد اکتشافی، به کندوکاو پیرامون این دغدغه پرداخت: «بررسی میزان «وابستگی به اینترنت» در جوانان شهر مشهد و پیامدهای آن بر ارتباط با «همسالان»؟ این پرسش به این دلیل مطرح شد تا مشخص سازد چه عواملی در ساختار جامعه، سازمان و خانواده ها وجود دارد که بر ایجاد این مشکلات تاثیر می¬گذارد.

از مجموع آزمون¬ها و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است، همه به حالت توصیفی به بحث در این زمینه پرداختند. من در این تحقیق به دنبال این بودم تا ببینم که آیا بين تمايل به استفاده از شبکه های اجتماعی، تمایل به ایجاد روابط سایبر، میزان معاشرت حضوری با دوستان (حضور در میهمانی های دوستانه، اردوهای گروهی، تماشای گروهی فیلم و...)، میزان ارتباط غیر حضوری با دوستان (پیامک، تماس تلفنی، نامه الکترونیکی و...)، تعداد دوستان صمیمی با اعتياد اينترنتي كاربران رابطه معناداري وجود دارد یا خیر و این رابطه به چه میزان است؛ چرا که صاحب نظران این رابطه را از منظرهای تئوریک به صورت متفاوت بیان کرده¬اند،. به طور کلی یافته¬های ارائه شده را می¬توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:

- آيا بين تمايل به استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتیاد جوانان به اينترنت رابطه معنادار وجود دارد؟

خیر

- آيا مي توان تمایل به ایجاد روابط سایبر، اصلی ترین اولویت کاربران وابسته در استفاده از اینترنت به شمار آورد؟

بله

- آيا بين میزان معاشرت حضوری با دوستان (حضور در میهمانی های دوستانه، اردوهای گروهی، تماشای گروهی فیلم و...) در بين کاربران اینترنت رابطه معني داري وجود دارد؟

خیر

- آيا بين میزان ارتباط غیر حضوری با دوستان (پیامک، تماس تلفنی، نامه الکترونیکی و...) و اعتياد اينترنتي کاربران رابطه معناداري وجود دارد؟

بله

- آيا بين تعداد دوستان صمیمی با اعتياد اينترنتي كاربران رابطه معناداري وجود دارد؟

خیر

 

آمار توصیفی داده ها در این تحقیق:

متغیرهای جمعیت شناختی 

توزیع فراوانی جنسيت جوانان شهر مشهد در سال 91 نشان مي دهد كه از 400 نفري كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند 46.6 درصد پسر و52.9 درصد دختر هستند.

توزیع فراوانی سن جوانان شهر مشهد در سال 91 (پاسخگويان) نشان مي دهد که ميانگين سني پاسخگويان در اين تحقيق متولدين سال 1363 مي باشند، پايين ترين سال تولد 1374 و بالاترين 1357 است و بيشترين فراواني مربوط به متولدين سال 1357-1362 مي باشد.

توزیع فراوانی تعداد كل دوستان جوانان شهر مشهد در سال 91 در اين تحقيق نشان مي دهد  كه 89.0 درصد پاسخگويان بيان كردند كه تعداد دوستان كمي دارند، 5.0 تعداد دوستانشان درسطح متوسط و 2.3 درصدپاسخگويان داراي دوستان زيادي هستند.

 

بالاخره مشهدیها معتاد هستند یا نه؟!

توزیع فراوانی شاخص هاي اعتياد به اينترنت در بين جوانان شهر مشهد در سال 91 نشان داد: 78.2 درصد از پاسخگويان بيان كردند كه كاربر معمولي هستند، 14.5 درصد دچار مشكل اينترنتي هستند و 5.8 درصد اعتياد اينترنتي دارند.

همچنین توزیع فراوانی گويه هاي اعتياد به اينترنت در بين جوانان شهر مشهد در سال 91 (پاسخگويان) نشان مي دهد تقريبا در كل گويه ها بيشتر پاسخگويان ما به ندرت با گويه هاي اعتياد به اينترنت موافق هستند؛ حتي در بعضي گويه ها براي مثال گويه هاي چقدر به‌خاطر اینترنت؛ نمرات و کارهایتان در مدرسه افت کرده است (44.2 درصد) یا چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می‌دهید؟ بيشتر پاسخگويان (57.6درصد) بيان كردند كه اين گويه ها «شامل حال من نمي شود.»

 

مشهدیها با رفقایشان چقدر رابطه دارند؟

توزیع فراوانی روابط سایبري جوانان شهر مشهد با گروه همسالانشان در سال 91 (پاسخگويان) نشان مي دهد كه 16.5 درصد از جوانان به روابط سايبري اولويت اول، 44.5 درصد اولويت دوم و 29.5 درصد اولويت سوم را دادند.

توزیع فراوانی ميزان معاشرت حضوري با دوستان جوانان شهر مشهد در سال 91 نشان مي دهد که 69.5 درصد پاسخگويان معاشرت حضوري كمي با دوستان خود دارند، 15.5 درصد معاشرت متوسط و 7.5 درصد بيان كردند كه با دوستان معاشرت حضوري زيادي دارند.

توزیع فراوانی ميزان معاشرت غير حضوري با دوستان جوانان شهر مشهد در سال 91 نشان مي دهد 50.8 درصد پاسخگويان معاشرت غير حضوري كمي با دوستان دارند، 35.0 درصد معاشرت متوسط و 9.8 درصد بيان كردند كه با دوستان معاشرتغير حضوري زيادي با دوستان خود دارند.

توزیع فراوانی تعداد دوستان صميمي جوانان شهر مشهد در سال 91 در اين تحقيق نشان مي دهد 88.0 درصد پاسخگويان بيان كردند كه تعداد دوستان صميمي كمي دارند، 5.8 تعداد دوستان صميمي آن ها درسطح متوسط و 2.3 درصدپاسخگويان تعداد دوستان صميمي خود را زياد بيان كردند.

توزیع فراوانی میزان تحصیلات جوانان شهر مشهد در سال 91 نشان می دهد که 3. درصد پاسخگويان بی سواد، 4.5 درصد دیپلم، 13.0 درصد فوق دیپلم، 59.9 درصد لیسانس و 19.3درصد فوق لیسانس و 2.0 درصد دكترا هستند.

 

مشهدیها با اینترنت چه می کنند؟

توزیع فراوانی اهميت نوع كاربري جوانان شهر مشهد در سال 91 (پاسخگويان) از اينترنت نشان مي دهد كه 72.3 درصد پاسخگويان ميزان اهميت كاربري خود را از پست الکترونیک (Email) مثل یاهو، جیمیل، میهن میل و... را اولويت اول بيان كردند، 42.5 درصد ميزان اهميت كاربري خود را از شبکه های اجتماعی (Social Networking) مثل فیس بوک، توئیتر، کلوب و... را اولويت اول،48.6 درصد ميزان اهميت كاربري خود را از سایتهای خبری، اطلاع رسانی (News Networks) مثل تبیان، بازتاب، فارس و... اولويت اول، 56.5 درصد ميزان اهميت كاربري خود را ازجستجوگرها (Searchers) مثل گوگل، یاهو و... اولويت اول، در حالي كه 53.2درصد ميزان اهميت كاربري خود را از سایتهای خرید و فروش، حراج و... (E-marketing) مثل ای بای، درگاه اینترنتی بانکها، آدینه بوک و... اولويت سوم، 72.0 درصد ميزان اهميت كاربري خود را از بازی های اینترنتی (Online Games) مثل تراوین، انگری بیردز و...اولويت سوم، 59.8 درصد ميزان اهميت كاربري خود را از چت و تالارهای گفتگو (Chat & Forums) مثل یاهو مسنجر، گوگل تاک، ایران فروم و... اولويت سوم، 56.9 درصد ميزان اهميت كاربري خود را از سایتها و تصاویر پرنوگرافی (Cybersex) مثل بووووق!!! اولويت سوم و 39.3 درصد ميزان اهميت كاربري خود را از دانلود فیلم، آهنگ و کلیپهای سرگرم کننده (Downloads) مثل رپیدشیر، فورشیر و... اولويت دوم مي دانند.

توزیع فراوانی درجه اهميت نوع معاشرت جوانان شهر مشهد در سال 91 (پاسخگويان) با دوستان نشان مي دهد 51.6 درصد دیدار در میهمانی های دوستانه و فامیلی را اولويت اول، 41.5درصد حضور در اردوها و سفرهای برون شهری به اتفاق همسالان را اولويت اول، 37.1 درصد همراهی همسالان در تماشای فیلم، تاتر، کنسرت و... اولويت اول، 45.5 درصد همراهی در جلسات مذهبی، ادبی، فرهنگی و..اولويت اول، 44.0 درصد مطالعه گروهی در پارک، کتابخانه و...اولويت سوم، 40.1 درصد همراهی با همسالان در ورزش را اولويت اول، 45.4 درصد دیدار با همسالان در محل کار یا تحصیل را اولويت اول، 42.5 درصد تماس تلفنی با همسالان را اولويت اول، 44.9 درصد مبادله پیامک (اس ام اس) با همسالان را اولويت اول و 61.8 درصد مبادله نامه پستی، کارت پستال و... با همسالان را اولويت سوم مي دانند.

8928 بازدید اصلاح شده در تاریخ دوشنبه, 18 دی 1391 10:57

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن