یکشنبه, 08 بهمن 1391 09:58

اعلام نمرات نهایی پایان ترم

نویسنده

فهرست دانشجویان و نمره کسب شده در آزمون پایان ترم (درس اصول خبرنویسی)


شماره دانشجویی

نمره از 20

894800152064

14.5

894800152065

19.25

894800152069

14.5

894800152071

17.75

894800152072

19

894800152073

20

894800152074

14.75

894800152075

20

894800152076

17.5

894800152077

15.5

 
سه شنبه, 03 بهمن 1391 11:40

اعلام نمرات آزمون پایان ترم

نویسنده

 

فهرست دانشجویان حاضر در آزمون پایان ترم و نمره کسب شده (درس نظریه های ارتباطات جمعی)

 

شماره دانشجویی

نمره از 20

شماره دانشجویی

نمره از 20

904800131101

16.5

904800131119

19.25

904800131102

10.25

904800131120

15.75

904800131103

15.25

904800131122

16

904800131104

15.75

904800131123

16.5

904800131105

13.5

904800131124

15.75

904800131107

20

904800131125

19.25

904800131109

16.25

904800131126

17

904800131111

17.25

904800131127

19.25

904800131110

13.75

904800131128

18.5

904800131112

12.5

904800131129

17.25

904800131113

16.5

904800131130

18.25

904800131116

19

904800131131

14.25

904800131117

15.75

904800131132

11.75

904800131118

17.5

904800131134

17.25

 

فهرست دانشجویان و نمره کسب شده در آزمون میان ترم (درس اصول خبرنویسی)


شماره دانشجویی

نمره از 15

894800152064

0

894800152065

11.25

894800152069

0

894800152071

13.50

894800152072

11.50

894800152073

11.75

894800152074

6.75

894800152075

12

894800152076

8.50

894800152077

8.50

 

فهرست دانشجویان حاضر در آزمون میان ترم و نمره کسب شده (درس نظریه های ارتباطات جمعی)

 

شماره دانشجویی

نمره از 20

شماره دانشجویی

نمره از 20

904800131101

11

904800131119

17

904800131102

6

904800131120

9

904800131103

13

904800131122

10

904800131104

13

904800131123

12

904800131105

12

904800131124

12

904800131107

18

904800131125

15

904800131109

13

904800131126

0

904800131111

12

904800131127

19

904800131110

10

904800131128

15

904800131112

0

904800131129

11

904800131113

12

904800131130

19

904800131116

18

904800131131

9

904800131117

0

904800131132

8

904800131118

17

904800131134

17

بر اساس مجموعه سرفصلهای انتخاب شده توسط دانشگاه برای درس «نظریه های ارتباطات جمعی»، جزوه آموزشی این درس که به همت استاد «شفیع بهرامیان» گردآوری و تنظیم گردیده است، مبنای مباحثات و مطالعات دانشجویان محترم در ترم اول سال تحصیلی 92-91 خواهد بود. از اینرو خواهشمندم ضمن دانلود نسخه الکترونیکی این اثر که توسط خود استاد و از طریق وبلاگشان در محیط وب منتشر گردیده است، برابر زمان بندی جلسات، به مطالعه و فراگیری آن بپردازید.

نکته قابل توجه برای دانشجویان عزیز، توجه به بخش های حذف شده می باشد؛ هر چند که مطالعه آنها را نیز برای افزایش معلومات و همچنین آمادگی برای آزمون های مرتبط با تحصیلات تکمیلی، خالی از لطف و توصیه نمی دانم.

 

برای دانلود نسخه الکترونیکی جزوه آموزشی «نظریه های ارتباطات جمعی»، کلیک بفرمایید.

برای آشنایی با استاد «شفیع بهرامیان» و سرزدن به وبلاگ تخصصی ایشان در حوزه ارتباطات، کلیک بفرمایید.