چهارشنبه, 22 آذر 1391 19:15

لذت شیرین تجربه گرایی

نویسنده

نشریات تجربی را می بایستی نقطه آغاز کشف و شهود من در عرصه های عملیاتی رسانه دانست. فارغ از یک روزنامه دیواری فصلی در دوران ابتدایی و همچنین یک گاهنامه در انجمن اسلامی دبیرستان مالک اشتر، اصلی ترین تجربیات من در این میدان چالش برانگیز اما جذاب و دوست داشتنی، متعلق به دوران تحصیلم در مقطع کارشناسی بود. به علت تیراژ محدود و نرم افزارهای پیشرفته ای که برای صفحه آرایی عمده این نشریات استفاده کرده بودم (عمدتا زرنگار!) متاسفانه اکنون جز نسخه های بایگانی شخصی ام که مکتوب هستند و باید برای نمایش آنها، اسکن شوند، صرفا توانستم به طرح جلدهای برخی از آنها دست پیدا کنم که در ادامه با برخی از آنها آشنا خواهید شد.