نام و نام خانوادگی: وحدت عماد. متولد 22 بهمن 1358، مشهد. فرزند حسين عماد (بازنشسته آموزش و پرورش)

 

مدارک تحصيلي:
پنجم ابتدایی (دبستان تربیت؛ ناحیه 1 آموزش و پرورش مشهد) - سوم راهنمایی (مدرسه نمونه دولتی ابرار؛ ناحیه 2 آموزش و پرورش مشهد) - دیپلم (دبیرستان مالک اشتر؛ ناحیه 2 آموزش و پرورش مشهد) - کارشناس مترجمي زبان انگليسي (دانشگاه پیام نور؛ بهمن 1381) - کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی؛ شهریور 1391)
 
این هم تصویر چهره ام:
 
 
نوشتن زندگی نامه، همیشه سخت بوده است و ای کاش می شد با همین چند خط بالا می شد تمام زندگی را در قوطی کرد و به مخاطب ارائه داد؛ اما واضح است که نمی شود. با این وجود بنا به اقتضای صبر و نیاز شما، باید در حداقل زمان ممکن و کوتاه ترین عبارات، کل زندگی ام را برایتان مرور کنم. در این بازگشت، یک احتمال قطعی است و آن اینکه بسیاری از اتفاقات و خاطرات از قلم بیفتند یا به اقتضای محدودیت های قالبی، ترجیح بدهم که خودم حذفشان کنم!

در ادامه و در این بخش از سایت، شما با چکیده ای از زندگی من آشنا خواهید شد؛ بویژه بخش هایی که به فعالیتهای کاری و تخصصی من مرتبط هستند...