در طول سالهای گذشته، در پروژه های متعددی به عنوان سردبیر، دبیر تحریریه، مدیر اجرایی و نویسنده مطبوعات نقش داشته ام اما راستش را بخواهید، شاید از میان همه آنها، سه یا چهار کار بوده اند که هم از انجام دادن آنها لذت برده ام و هم خروجی شان، برابر هدف و رسالتی که در پی تحقق آن بوده اند، چیز دندان گیری از آب درآمده است. در سایر موارد یا اقتضائات سازمانی کارفرمایان باعث می شده که چارچوبهای محصول نهایی بیش از آنکه در خدمت رضایت مخاطبان باشند، درد بی علاج خودسانسوری ناشرانشان را التیام ببخشند و یا اصولا محلی برای تجربه گرایی و آزمودن قالبهای نو وجود نداشته...

در این میان اما هر از چندگاهی این فرصت مهیا می شود تا این فضای عمومی را بشکنم. نمونه اخیرش، شماره های جدید ماهنامه «همگام» است که در دوسال اخیر سردبیری آنرا بر عهده داشته ام. این نشریه راهبردی که مخاطبان آن مدیران و کارشناسان شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی و موسسات فرهنگی تابعه آن هستند، تلاش می کند تا در ضمن ارائه نمایی شفاف از وضعیت فعالیتهای در حال اجرا و در پیش فرهنگی در آستان قدس، بر روی برخی نقاط قوت و ضعف مخاطبان خود نیز متمرکز شده و در قالب یادداشت های کوتاه تحلیلی آموزشی، رویکرد راهبردی خودش را محقق سازد.

ماه گذشته، ایجاد هارمونی در میان بخش های مختلف این مجله 84 صفحه ای که البته نزدیک به یک سوم آنرا پرونده ای ویژه با موضوع «بررسی میزان توفیق آستان قدس رضوی در اثربخشی مخاطبان در میادین ورزشی» به خودش اختصاص داده است، کار دشوار اما دلپذیری بود که به نظرم نتیجه نهایی اش، مجله آبرومندی در گروه نشریات با مخاطب سازمانی از آب درآمده است.

چنانچه مایل بودید تا به این مجله دسترسی داشته باشید، می توانید به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، مراجعه کنید.